• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
07 Μάι 2021

ΕΣΠΑ | Δράση Athens Business Green Toolkit : 80% επιδότηση για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας

Η Δράση Athens Business Green Toolkit αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων. Στο Παράρτημα
ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)» αναγράφεται και εκείνος του κλάδου μας (7711).

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 5-5-2021 και ώρα 13.00 π.μ.
Λήξη υποβολής προτάσεων: 6-8-2021 και ώρα 15.00 μ.μ

Μορφή ενίσχυσης
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 5.000,00 € έως 30.000,00 €. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την ανακοίνωση του ΕΣΠΑ εδώ και τις σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες της δράσης εδώ και την Πρόσκληση εδώ.  Υπάρχουν ιδιώτες που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους βρούν στις διάφορες πλατφόρμες αναζήτησης.