• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
17 Φεβ 2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | COVID | Παράταση Αδειών Οδήγησης

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανανεώσει τους κανόνες που επιτρέπουν την παράταση ισχύος των πιστοποιητικών των αδειών οδήγησης. Το πρώτο σύνολο κανόνων για τις επεκτάσεις των αδειών οδήγησης εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020. Το μέτρο αυτό θα είναι εφαρμόσιμο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βοηθήσει τους μεταφορείς και τους πολίτες που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19.

Αυτή τη φορά, η ισχύς των πιστοποιητικών των αδειών οδήγησης με ημερομηνίες λήξης μεταξύ της 1/9/2020 και 30/6/2021 δύναται να παραταθεί κατά 10 μήνες εάν το κράτος-μέλος στο οποίο πρόκειται να εκδοθούν οι ανανεώσεις αντιμετωπίζει περιορισμούς λόγω του COVID-19.

Τα κράτη-μέλη που δεν χρειάζονται τις επεκτάσεις μπορούν να εξαιρεθούν. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδεχθούν τα πιστοποιητικά αδειών οδήγησης των οποίων η ισχύς έχει παραταθεί από τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη συνεχιζόμενη διασυνοριακή δραστηριότητα.

Το συνημμένο εγκεκριμένο κείμενο, ορίζει ότι εάν οι ανανεώσεις παραμένουν ανέφικτες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το πληττόμενο κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω παράταση.

Ως επόμενα βήματα, μεμονωμένα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν εάν θα επωφεληθούν από την επέκταση (ή μόνο από συγκεκριμένες διατάξεις της Ρύθμισης). Αυτό θα επιβεβαιωθεί από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάθε συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι οποίες θα δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union).

Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων ECATRA / LEASEUROPE, στην οποία ο ΣΤΕΕΑ εκπροσωπεί ενεργά την Ελλάδα από το 1985, θα παρακολουθεί την έγκριση των αποφάσεων για να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα με τα κράτη-μέλη ειδικά στην ενοικίαση του αυτοκινήτου.

Το εγκεκριμένο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να το βρείτε εδώ.