• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
08 Ιαν 2024

GOV.GR | MyAuto

Με Κοινό Δελτίο Τύπου τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενημερώνουν για την εφαρμογή MyAuto στο Gov.gr Wallet και την δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη σε όλα τα στοιχεία του οχήματός του, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

-Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας.
-Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας.
-Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία.
-Αν το όχημα του έχει κλαπεί.
-Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Ο πολίτης μέσω του Gov.gr Wallet θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο.
-Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το προσεχές διάστημα τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα μέσω του AuditCar στις ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να απαλειφθεί η ανάγκη προσκόμισης ή επίδειξής τους από τους πολίτες.

Το Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.