• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
13 Οκτ 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Αναρτήθηκε η Εγκύκλιος Ε.260/2023 της ΑΑΔΕ με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.» βάση της οποίας ο ΦΠΑ φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μειώνεται από 24% σε 6%.

Συγκεκριμένα στην Παράγραφο 10, αναφέρονται τα εξής:

Περαιτέρω, η ενιαία πράξη που πραγματοποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης των υποδομών φόρτισης, ή/και τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης με αποδέκτη τον πελάτη οδηγό και περιλαμβάνει οπωσδήποτε την φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, συνιστά για σκοπούς ΦΠΑ, παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Κ. 2716) και εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 6% ανεξάρτητα από τον τρόπο χρέωσης του τιμήματος (ανά kwh, ανά συνεδρία κλπ).
Ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ, 6%, εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης παραδίδει ηλεκτρική ενέργεια και παρεπόμενες υπηρεσίες στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης ο οποίος με την σειρά του προμηθεύει την εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια με παρεπόμενες υπηρεσίες στον πελάτη-οδηγό του ηλεκτρικού οχήματος.

Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.