• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
28 Ιούν 2023

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ | Μεταφέρεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ο τομέας της Ηλεκτροκίνησης

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 77 με θέμα: «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.» βάση του οποίου από 27/6/2023 ο τομέας της Ηλεκτροκίνησης μεταφέρεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 9, παράγραφος 1, αναφέρει τα εξής:

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων:

(α) το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του άρθρου 47Α’ του π.δ. 132/2017 (Α’ 160), το οποίο προστέθηκε με την περ.(β) της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) και

(β) το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την ηλεκτροκίνηση του άρθρου 42 του ν. 4710/2020.

Ολόκληρο το διάταγμα μπορείτε να το διαβάσετε στο ΦΕΚ Α’ 130 / 27.06.2023