• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
4rent thessaloniki

4RENT Thessaloniki

14nth KLM THESSALONIKI-MOUDANION
57001 THERMI THESSALONIKI
Τel: +30 2310 460035
Email: info@4rent-thessaloniki.com
Website: www.4RENT-Thessaloniki.com

SETE

Ιστορικό