• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

AEGEAN RENT

284 Vas.Konstantinou,
Koropi, P.O 19400

Tel: +30 210 6622240, +30 694308815410
Mail: info@aegeanrent.gr
Website: www.aegeanrent.gr

SETE

Ιστορικό