• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά

ALFA HIRE CAR RENTAL

GAIOS PAXOS
49082 PAXOI
Τel: +30 26620 32505
Fax: +30 26620 32688
Email: alfahire@otenet.gr
Website: www.alfacarhirepaxos.com