• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά

ARENA CAR RENTAL

81, POSEIDONOS ST
166 75 GLYFADΑ
Τel: +30 210 8980333
Fax: +30 210 8944875
Website: www.arenagr.com