• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

CAMARAKI CARS

CHORA SERIFOS
84005 SERIFOS CYCLADES
Τel: +30 6973 404 287
Email: camarakiserifos@gmail.com
Website: www.camaraki.com

SETE

Ιστορικό