• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά

GET UR RIDE TRANSFER SERVICES

NAOUSA PAROS
844 01 PAROS
Τel: +30 22840 5222
Mob: +30 6977 369557

E-mail: info@geturride.gr
Website:www.geturride.gr