• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

KAPA RENT

3rd KLM. National Road ARTA-IOANNINA
47100 ΑRTA
Τel: +30 2681078030

Email: sales@kaparent.gr
Website: www.kaparent.gr

SETE

Ιστορικό