• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

KARENTA AE

2, Μ. ΑLΕXΑΝDRΟU
164 52 ΑRGΥRΟUPOLI
Τel: +30 210 9981835
Fax: +30 210 9981837
Website: www.karenta.gr

SETE

Ιστορικό