• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

KOS TRANSFERS

3, PISANDROU STR.
853 00 KOS
Τel: +30 22420 24079
Website: www.kostranfers.gr

SETE

Ιστορικό