• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

MELANITIS A. MICHAEL

PISO LIVADI
84 400 PAROS
Τel: +30 2284041390
Mail: mimelanitis@yahoo.gr

SETE

Ιστορικό