• 210 6264281 - 210 6264032
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ

18, I. PASSALIDI, STAVROUPOLI
564 30 THESSALONIKI
Tel: +30 2315 534013
k.mourantidis@gmail.com