• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
NIKI RENT

NIKI RENT

76, DIMOKRATIAS AVE,
681 32 ALEXANDROUPOLI
Τel: +30 2551 110443
Fax: +30 2551 110453
Website: www.nikirent.com

SETE

Ιστορικό