• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

PSORAS MANOLIS

9, ΟΜIROU ST
821 00 CHIOS
Τel: +30 22710 25113
Fax: +30 22710 25113

SETE

Ιστορικό