• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

SAPPHIRE RENTAL

88, VAS. PAVLOU
166 73 VOULA
Τel: +30 690 7907131
Website: www.sapphirerental.com

SETE

Ιστορικό