• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

THRIFTY

31 VILTANIOTI ST
145 64 ΚIFISIA
Τel: +30 211 10 64064

Website: www.thrifty.com.gr

SETE

Ιστορικό