• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά

TRACER CAR RENTALS

FRAGOCASTELO, SFAKIA
730 11 CRETE
Τel: +30 28250 92027
Fax: +30 28250 92362