• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

TRIKALA RENTAL

15 MIAOULI Str.
421 00 TRIKALA
Τel.   +30 2431171828
Mob: 6982911257

E-mail: trikalarental@gmail.com
Website: www.trikalarental.gr

SETE

Ιστορικό