• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

ΤΖΗΜΑΣ EXPRESS

18 NAVARINOU
601 32 KATERINI
Τel.   +30 23510 34250
Website: www.tzimasexpress.gr

SETE

Ιστορικό