• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64

ZEKA CARS

14 V. EPIROU str. & CHATZOPOULOU
34133 CHALKIDA

Τel: +30 2221312558
Email: info@zekacars.com
Website: www.zekacars.gr

SETE

Ιστορικό