• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μαρ 2022

myDATA | Ενημέρωση από ΑΑΔΕ για πως θα γίνει η διαβίβαση για το 2021

Σήμερα η ΑΑΔΕ ανανέωσε τα ακόλουθα δύο αρχεία σχετικά με τo myDATA:

Διαβίβαση Δεδομένων myDATA 2021

Πρότυπο αρχείο myDATA 2021

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν τα δεδομένα τους για το 2021 που αφορούν σε έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης, τίτλους κτήσης καθώς και εγγραφές τακτοποίησης εσόδων. Τα έξοδα τιμολόγησης, τα έσοδα αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων διαβιβάζονται προαιρετικά.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το myDATΑ ανατρέχετε στην αντίστοιχη σελίδα της ΑΑΔΕ: myDATA | ΑΑΔΕ (aade.gr)