• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
07 Σεπ 2021

Νόμος 4825 | Παράταση έως 31/10/2021 του 30′ στα νησιά για την ενοικίαση ΕΙΧ με οδηγό

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4825 με τίτλο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.».  Συγκεκριμένα:

Άρθρο 55 | Παράταση χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης με οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω προκράτησης

Αποκλειστικά για το έτος 2021, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), σύμφωνα με την οποία, ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως, ορίζεται σε μισή ώρα, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.10.2021.

Ο νόμος 4825 έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 157/04.09.2021.