• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Μαρ 2023

Νόμος 5036 | Ρυθμίσεις οφειλών & άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε  ο Νόμος 5036 με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των
συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητα». Μεταξύ άλλων, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α | ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Άρθρα 3 – 13)

Άρθρο 33 | Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992 (έχουμε ανεβάσει ξεχωριστό άρθρο  Νόμος 5036 | Αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας 2023

Άρθρο 81 | Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022

Άρθρο 82 | Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022

Άρθρο 83 | Συγγνωστή νομική πλάνη επί ασφάλισης σε δύο φορείς που έχουν ενταχθεί στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.

Άρθρο 90 |  Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 – Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020.

 

Ολόκληρα τα άρθρα μπορείτε να τα διαβάσετε στο ΦΕΚ Α’ 77/28.03.2023 που έχει δημοσιευθεί ο νόμος.