• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
11 Ιούν 2021

Όριο Ηλικίας ΕΙΧ ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό | Επεκτείνεται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό Αριθμ. 8946 και θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)» βάση της οποίας το ηλικιακό όριο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δώδεκα (12) έτη από το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία.»

Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιο αυτοκίνητο συμπληρώνει 12ετία στις 10/6/2021, μπορεί να χρησιμοποιείται για ενοικίαση έως τις 31/12/2021.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2445 Β / 8.6.2021 και ισχύει από τις 08/06/2021.