• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
04 Μάι 2022

Όριο Ηλικίας ΕΙΧ ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό | Ορίζονται τα 14 χρόνια

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό Αριθμ. 125936 και θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β’ 2156).» βάση της οποίας το ηλικιακό όριο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς οδηγό διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δεκατέσσερα (14) έτη από το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας αυτών, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία».

Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιο αυτοκίνητο συμπληρώνει 14ετία στις 10/6/2022, μπορεί να χρησιμοποιείται για ενοικίαση έως τις 31/12/2022.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2149 Β / 3.5.2022 και ισχύει από τις 03/05/2022.