• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
05 Δεκ 2017

Προτάσεις για αναμόρφωση διατάξεων σχετικά με την Ενοικίαση με Οδηγό

Με υπόμνημα προς το Υπουργείο Τουρισμού ο ΣΤΕΕΑΕ επισημαίνει την ανάγκη τροποποίησης διατάξεων που αφορούν την Ενοικίαση με Οδηγό οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των Επιχειρήσεων και, συχνά, επισύρουν σοβαρές κυρώσεις.

Οι διατάξεις αφορούν στις υποχρέωση που έχουν οι Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων:

  • να τηρούν στα αρχεία τους έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι Οδηγοί πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις,
  • να ενημερώνουν την αρμόδια ΠΥΤ για κάθε μεταβολή στον στόλο αυτοκινήτων,
  • να εντάσσουν/δηλώνουν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για Ενοικίαση με Οδηγό,
  • να επικολλούν ειδικό σήμα στα αυτοκίνητα που ενοικιάζονται με Οδηγό