• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
04 Απρ 2023

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | Ρυθμίσεις βάση Νόμου 5039

Δημοσιεύτηκε  ο Νόμος 5039 με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις». Στα παρακάτω άρθρα αναφέρονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τα ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο1-Ο2.

Άρθρο 81 | Ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο1 – Ο2 για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία

Άρθρο 86 | Τέλος αδείας ρυμουλκουμένων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000

Άρθρο 87 | Τέλος μεταβίβασης ρυμουλκουμένων – Τροποποίηση περ. β’, ε’ και προσθήκη περ. ζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000

Άρθρο 88 | Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο

Άρθρο 89 | Τέλος ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο

Τα άρθρα μπορείτε να τα διαβάσετε στο ΦΕΚ Α’ 83/03.04.2023 που έχει δημοσιευθεί ο νόμος.