• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
28 Νοέ 2018

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού

Με αφορμή το Σχέδιο Νόμου “Θεματικός Τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού – ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, ο ΣΤΕΕΑΕ υπέβαλε υπόμνημα προς την Υπουργό Τουρισμού ζητώντας να περιληφθούν σε αυτό διατάξεις που αφορούν τον Κλάδο Ενοικίασης Αυτοκινήτων.

Επιγραμματικά, οι διατάξεις που προτείνει αφορούν:

  1. Tη δυνατότητα μεταφοράς πελατών τουριστικών καταλυμάτων με Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα
  2. Tην εξαίρεση των Εταιρειών Ενοικίασης Αυτοκινήτων από την υποχρέωση σήμανσης των αυτοκινήτων που ενοικιάζονται με Οδηγό
  3. Την τροποποίηση της διαδικασίας ένταξης των αυτοκινήτων ώστε να μη χρειάζεται να δηλώνονται συγκεκριμένα αυτοκίνητα αποκλειστικά για την Ενοικίαση με Οδηγό.  Δυνητικά όλα τα αυτοκίνητα μιας Εταιρείας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να νοικιάζονται είτε ΧΩΡΙΣ είτε ΜΕ Οδηγό και δεν χρειάζεται να δηλώνεται σε ποια δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθούν.
  4. Την τροποποίηση της διάταξης τήρησης των δικαιολογητικών συνδρομής προϋποθέσεων των Οδηγών που απασχολούνται σε Chauffeur Service
  5. Την αύξηση της ηλικίας των αυτοκινήτων που ενοικιάζονται με Οδηγό
  6. Την κατάργηση της υποχρεώσης υποβολής  των δικαιολογητικών των Ενοικιαζόμενων Αυυτοκινήτων (φωτοτυπίες της Άδειας Κυκλοφορίας και Πιστοποιητικού Εκτελωνισμού).  Αντ’ αυτού προτείνεται η τήρηση τους στο αρχείο της Εταιρίας.
  7. Τη μείωση των κυρώσεων που προβλέπονται για παραβάσεις της ΚΥΑ 16597/2010

Το πλήρες κείμενο της πρότασης μπορείτε να το δείτε εδώ