• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
19 Ιούν 2008

Συμμετοχή στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ)

19/06/2008 Συμμετοχή στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ)