• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
19 Ιούν 2008

Συμμετοχή στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ)

19/06/2008 Συμμετοχή στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ)