• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2011

Συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού με θέμα την τροποποίηση της νέας ΚΥΑ

02/05/2011 Συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού με θέμα την τροποποίηση της νέας ΚΥΑ