• 211 1066020 - 698 3227440
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
02 Μάι 2011

Συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού με θέμα την τροποποίηση της νέας ΚΥΑ

02/05/2011 Συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού με θέμα την τροποποίηση της νέας ΚΥΑ