• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
24 Ιούλ 2009

Τέλη Κυκλοφορίας και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ εισάγουν σαν προϋπόθεση για την αγορά των νέων Περιβαλλοντικών Τελών Κυκλοφορίας την προσκόμιση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, κάτι που για τον Κλάδο μας δημιουργεί αξεπέραστο πρόβλημα.
Ο ΣΤΕΕΑ ενημέρωσε σχετικά τον υπουργό με την παρακάτω επιστολή:
Προς:
κο Γιώργο Σουφλιά
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Χαρ. Τρικούπη 182
101 78  Αθήνα
Θέμα: Διαδικασία προμήθειας Περιβαλλοντικών Τελών Κυκλοφορίας
                                                                                                                                 Κηφισιά, 24 Ιουλίου 2009
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μελετήσαμε τα μέτρα που ανακοινώσατε για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω σχετικά με την διαδικασία προμήθειας των Περιβαλλοντικών Τελών Κυκλοφορίας:
Αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας ότι για τη προμήθεια των Περιβαλλοντικών Τελών Κυκλοφορίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, μέσω της οποίας προφανώς θα επιβεβαιώνεται η κατηγοριοποίηση του κάθε αυτοκινήτου και θα προκύπτει η ανάλογη καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας.
Αν την προϋπόθεση αυτή την θέτετε για την επιβεβαίωση των στοιχείων του αυτοκινήτου όσον αφορά τις εκπομπές CO2 (gr/km) ή το έτος αγοράς, έτσι ώστε να κατηγοριοποιηθεί σε κάποια από τις 4 κλάσεις για τα Περβαλλοντικά Τέλη Κυκλοφορίας τότε επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι αφενός στις Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων δεν αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας ή κάποιο άλλο στοιχείο από τα οποία εξαρτάται η κατηγοριοποίηση, ενώ αφετέρου  προκύπτουν σοβαρά προβλήματα για τον Κλάδο μας.
Ειδικότερα:
1. Οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητα.  Με την διαδικασία που ορίζετε θα πρέπει να αφαιρεθούν από αυτά για αρκετές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η αγορά των Τελών Κυκλοφορίας.
2. Τα αυτοκίνητά μας μισθώνονται και κυκλοφορούν σε όλη την χώρα και συνεπώς υπάρχει μεγάλη δυσκολία να συγκεντρωθούν από αυτά οι σχετικές κάρτες
3. Αρκετές από τις εταιρείες μας διατηρούν μεγάλους στόλους, ακόμη και δεκάδων χιλιάδων αυτοκινήτων, και είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προσκομίσουν όλο αυτό τον όγκο των καρτών στα σημεία αγοράς των Τελών Κυκλοφορίας (Τράπεζες κλπ).
Για αυτούς τους λόγους προτείνουμε και παρακαλούμε όπως εξετάσετε την κατάργηση προσκόμισης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και αντ’ αυτής προσθέσετε στο ειδοποιητήριο πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου από τα στοιχεία που ήδη βρίσκονται στα μηχανογραφικά συστήματα του ΚΕΠΥΟ ή του Υπουργείου Μεταφορών.
Παραμένουμε πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Μαγγιώρος
Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών
Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων