• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
17 Φεβ 2020

Υποχρεωτική αναγραφή αριθμού ΜΗ.Τ.Ε.

Βάση του Νόμου 4070 / 2012 Άρθρο 165, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΜΗ.Τ.Ε. της επιχείρησής σας σε όλα τα διαφημιστικά έντυπα και τις ιστοσελίδες σε ευδιάκριτο σημείο. Ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. είναι ο  αριθμός με τον οποίο είναι καταχωρημένη η επιχείρησή σας στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων και αναγράφεται στην Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων που σας χορηγεί ο ΕΟΤ με την έγκριση της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης και ο οποίος ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια. Μην αμελείτε την ενημέρωση των διαφημιστικών σας εντύπων και ιστοσελίδων με τον ενεργό αριθμό ΜΗ.Τ.Ε. που έχετε γιατί το πρόστιμο ανέρχεται στα 1,000€. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε διαφημιστική καταχώρηση που προβάλλεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου, όπου πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος.
Εάν η επιχείρησή σας διαθέτει υποκαταστήματα χρησιμοποιείτε τον αριθμό ΜΗ.Τ.Ε. της έδρας, εκτός εάν κάνετε κάποια διαφήμιση συγκεκριμένου υποκαταστήματος οπότε εκεί χρησιμοποιείτε και το ΜΗ.Τ.Ε. του υποκαταστήματος.

Ο νόμος έχει δημοσιευθεί στο Άρθρο 165 παρ.3 του ΦΕΚ 82 Α/2012 και ισχύει από 10/04/2012.