• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
23 Απρ 2010

Απελευθέρωση Οδικών Μεταφορών

Πριν από την εισαγωγή για ψήφιση στην Βουλή του Νομοσχεδίου για την Απελευθέρωση των Οδικών Μεταφορών, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία ο ΣΤΕΕΑ υπέβαλε την παρακάτω θέση:
“Το νομοσχέδιο αναφέρεται αποκλειστικά στα φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αγνοώντας τις ανάγκες μεγάλου αριθμού καταναλωτών,  κυρίως επιχειρήσεων, που μη έχοντας άλλη εναλλακτική λύση για την μεταφορά των δικών τους αποκλειστικά προϊόντων αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα επιβαρύνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό το κόστος λειτουργίας τους και το περιβάλλον.
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων και των πρώην Ανατολικών Χωρών όπως Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ) έχουν αντιληφθεί ότι οι μεταφορικές ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών απαιτούν νέες μορφές εξυπηρέτησης και έχουν εδώ και χρόνια επιτρέψει στις εταιρείες Rent a Car να ενοικιάζουν σε πελάτες τους (εταιρείες ή ιδιώτες) ελαφρά φορτηγά για να καλύψουν αποκλειστικά τις δικές τους μεταφορικές ανάγκες (Ι.Χ.) και όχι για να μεταφέρουν εμπορεύματα τρίτων (Δ.Χ.)
Στην Ελλάδα όμως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται  και ας είναι σημαντικότατα τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν την κίνηση:
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Μια επιχείρηση που μπορεί να νοικιάζει από μια εταιρεία Rent a Car όσα ελαφρά φορτηγά χρειάζεται ακριβώς για το χρονικό διάστημα που τα χρειάζεται, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της αφού πετυχαίνει:
o Πολύ χαμηλότερο κόστος διαχείρισης του στόλου φορτηγών, άρα χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
o Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου καθώς τα σημαντικά νεότερου χρόνου κατασκευής ελαφρά φορτηγά εμπεριέχουν νεότερη τεχνολογία η οποία επιτρέπει σημαντική οικονομία στο κόστος καυσίμου. Η αντικατάσταση του 20% του στόλου, που είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας συνεπάγεται την εξοικονόμηση άνω των 170.000.000 λίτρων καυσίμου με αντίστοιχο όφελος και για το ισοζύγιο πληρωμών.
o Διατήρηση της ρευστότητας της επιχείρησης αφού δεν δεσμεύονται κεφάλαια και δεν επιβαρύνεται με πάγια στοιχεία – άρα μπορεί να επενδύει σε παραγωγικές κατευθύνσεις.
o Ορθολογικότερη τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών με άμεσα ωφελημένο τον πελάτη, λόγω της προώθησης του ανταγωνισμού και της μείωσης του κόστους.
o Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω της πολύχρονης πείρας των εταιρειών εκμίσθωσης αυτοκινήτων στην ενοικίαση μεταφορικών μέσων και του εκτεταμένου δικτύου τους σε όλη την Ελλάδα.

 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, στην Ελλάδα κυκλοφορούν περισσότερα από 750.000 ελαφρά φορτηγά (μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους).  Από αυτά, οι 690.000 είναι ιδιοκτησίας βιομηχανιών, βιοτεχνικών κλπ εταιρειών ενώ μόλις 30.000 είναι με άδεια Δημόσιας Χρήσεως (Δ.Χ.).  Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου φθάνει τα 13,2 χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω των 8 ετών.  Ο κύριος λόγος για την διαφορά αυτή είναι ότι στην Ευρώπη η πλειοψηφία των φορτηγών είναι ενοικιασμένα και όχι ιδιόκτητα.  Τα φορτηγά ανήκουν σε εταιρείες Rent-a-Car, οι οποίες τα εκμισθώνουν στις εταιρείες που τα χρησιμοποιούν.  Τα πλεονεκτήματα που θα είχαμε από την παραχώρηση αυτού του δικαιώματος και στις ελληνικές  εταιρείες Rent-a-Car είναι:

o Μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου των ελαφρών φορτηγών, καθώς οι εταιρείες Rent a Car υποχρεώνονται να ανανεώσουν τον στόλο τους το αργότερο κάθε 8 χρόνια.  Σημειώστε δε ότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου ανανεώνουν το στόλο τους κάθε 2 χρόνια κατά μέσο όρο.
o Προστασία του περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με μελέτες περιβαλλοντολόγων, η ρύπανση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στα επιβαρυμένα αστικά κέντρα, επιδεινώνεται από την κυκλοφορία παλιών και ελλιπώς συντηρημένων οχημάτων.  Αυτά τα οχήματα, παρουσιάζουν αυξημένες εκπομπές ρύπων, είναι θορυβώδη, και έχουν αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.  Πρόσθετα, η πλειοψηφία των εισαγόμενων μεταχειρισμένων ταξινομείται σε αστικές περιοχές, όπως ή Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.  Η αντικατάσταση του 20% του στόλου, που είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την   μείωση των εκπομπών CO2 κατά 413.000 τόνους ετησίως.
o Βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς τα φορτηγά θα είναι νεότερα, με καλύτερες προδιαγραφές ασφάλειας και καλύτερα συντηρημένα.
Είναι πια καιρός να δοθεί και στις ελληνικές εταιρείες Rent a Car η δυνατότητα να νοικιάζουν ελαφρά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους σε ιδιώτες ή σε νομικά πρόσωπα αποκλειστικά για την δική τους εξυπηρέτηση και όχι για την μεταφορά για λογαριασμό τρίτων.   Τονίζουμε δε ότι οι εταιρείες Rent a Car διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και οργάνωση (κεφάλαια, τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό) και μπορούν να ανταποκριθούν άψογα στις σύγχρονες μεταφορικές απαιτήσεις.