• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Μαρ 2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Ο νόμος 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», εκτός από την επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων για οδήγηση Ενοικιαζόμενου Οχήματος χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης, περιλαμβάνει και τις παρακάτω διατάξεις που μας αφορούν.

Ενοικίαση με Οδηγό

  • Άρθρο 20, παρ. 1: Όλες οι συμβάσεις Ενοικίασης με Οδηγό θα πρέπει να καταχωρούνται πριν από την έναρξη τους σε ειδικό ψηφιακό μητρώο που θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  • Άρθρο 20, παρ. 2: Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Ενοικίασης  με Οδηγό (πριν το πέρας του ελάχιστου 3ωρου) θα πρέπει, μέσα σε 30 λεπτά, να γίνεται γνωστοποίηση στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών.  Σε περίπτωση που μέσα σε 15 ημέρες λυθούν πρόωρα 2 ή περισσότερες συμβάσεις, θα ελέγχονται όλες οι συμβάσεις για να διαπιστωθεί αν αυτό έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση της διάταξης.
  • Άρθρο 21: Σημείο έναρξης της ενοικίασης με Οδηγό ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή ο χώρος parking που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

 

Κ.Ο.Κ.

  • Άρθρο 28, παρ. 7: καταργείται η έκπτωση 50% για την πληρωμή εντός 10ημέρου προστίμων για παραβάσεις του ΚΟΚ
  • Άρθρο 29, παρ. 3: δεν αφαιρούνται (=επιστρέφονται άμεσα) οι πινακίδες των αυτοκινήτων που ανήκουν σε Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια μίσθωσης.

Εκτός από τις παραβάσεις για στάση και στάθμευση, οι πινακίδες επιστρέφονται επίσης και για τις παρακάτω παραβάσεις :

i.  χρήση κινητού τηλεφώνου,

ii.  στάθμευση σε ράμπες διάβασης ΑμεΑ,

iii.  οδήγηση σε ΛΕΑ,

iv. απόρριψη αντικειμένων που ρυπαίνουν ή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά,

v.  μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

vi.  μη πρόσδεση παιδιών.

  • Άρθρο 31, παρ. 2 : σε περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτων σε πρόσωπο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης επιβάλλεται πρόστιμο σε εκμισθωτή, μισθωτή και οδηγό.  Διευκρινίζουμε εδώ ότι, όπως μας διαβεβαίωσαν στις συναντήσεις που είχαμε στο Υπουργείο Μεταφορών,  η διάταξη εννοεί την κατηγορία διπλώματος και όχι στα διεθνή διπλώματα που πρέπει να έχουν οι πελάτες που προέρχονται από Αμερική, Αυστραλία, Καναδά κλπ χώρες.
  • Άρθρο 31, παρ. 3 : σε περιπτώσεις παράνομης στάσης και στάθμευσης (πινακίδα Ρ40) Ενοικιαζόμενου Αυτοκινήτου, οι μεν πινακίδες επιστρέφονται αμέσως όπως προβλέπει το άρθρο 29, παρ. 3, το δε πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ο νόμος είναι ήδη σε ισχύ, με εξαίρεση τις διατάξεις που προϋποθέτουν τη δημιουργία Μητρώου στο Υπουργείο Μεταφορών.
Σε αυτή την περίπτωση η ισχύς θα ξεκινήσει έναν μήνα μετά τη δημιουργία του Μητρώου.

Ο νόμος δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 59Α’ / 30-03-2018.