• 211 1066020 - 210 6264032
  • Λεωφ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά
30 Μαρ 2018

Κυρώσεις για τη μη ένταξη αυτοκινήτων στον στόλο της Επιχείρησης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 16597/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οι Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την αρμόδια ΠΥΤ κάθε φορά που προσθέτουν καινούργιο αυτοκίνητο στον στόλο τους.  Αν δεν το κάνουν, το πρόστιμο που προβλέπεται είναι 1.500 €.

Πολύ συχνά όμως, αποδεικνύεται ότι η παράλειψη οφείλεται σε αμέλεια (π.χ. φόρτος εργασίας) και δεν ενέχει δόλο.
Για τον λόγο αυτό, ο ΣΤΕΕΑΕ προτείνει να εξετάζεται αν πράγματι τα αυτοκίνητα ανήκουν στην Επιχείρηση Ενοικίασης Αυτοκινήτων και, αν συμβαίνει αυτό, το πρόστιμο να είναι πολύ χαμηλότερο.

Δείτε εδώ την πλήρη πρόταση.