• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
05 Δεκ 2018

Πιο αυστηρά πρόστιμα για παραβάσεις της ΚΥΑ 16597

Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Τουρισμού και Μεταφορών τροποποιείται η διάταξη που αφορά τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων της ΚΥΑ 16597/2010.

Επισημαίνουμε ότι:
(α) τα πρόστιμα επιβάλλονται ανά όχημα και όχι ανά περίπτωση όπως ίσχυε μέχρι τώρα, ενώ αυξάνονται και τα ποσά και
(β) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί μισθωτήριο συμβόλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται, θα ενημερώνονται οι αρμόδιες φορολογικές αρχές για έλεγχο.

Δείτε την απόφαση 20595 στο ΦΕΚ 5441 Β / 05-12-2018