• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μάι 2010

Συνδρομές

Ένα από τα θέματα που απασχόλησε τον ΣΤΕΕΑ στην Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2007 ήταν και η δικαιότερη επιβάρυνση των μελών του με το ποσό της ετήσια συνδρομής.
Η πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, και η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη, ήταν η κλιμάκωση των ετήσιων συνδρομών ανάλογα με τον στόλο που διαθέτει η κάθε επιχείρηση.
Έτσι, σήμερα ισχύει ένα κλιμακωτό σύστημα όπου οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν σημαντικά υψηλότερη ετήσια συνδρομή ενώ για τις μικρότερες το ποσό δεν ξεπερνά τα 0,50 € ημερησίως!
Δείτε στον πίνακα παρακάτω πως διαμορφώνονται οι ετήσιες συνδρομές:

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΩΣ 100

 100 €

101 – 200

180 €

201 – 1000

 450 €

1001 – 5000

 1.700 €

5001 – 10000

 3.600 €

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10001

 6.000 €