• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
19 Μάι 2021

COVID | Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού – Απρίλιος 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. ΓΔΟΥ 468 και θέμα «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021.»  της οποίας τα παρακάτω άρθρα μεταξύ άλλων αφορούν και τον κλάδο μας:

Άρθρο 3, παρ.(γ) και Άρθρο 5, παρ.1(β)

Για τις οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών όλης της Επικράτειας, (εξαιρουμένων εκείνων που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3, παρ.γ)  που έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ (όπου αναγράφονται οι ΚΑΔ του κλάδου μας) , ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ (όπου αναγράφονται οι ΚΑΔ του κλάδου μας), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021, με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 6, η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε:

  • 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021,
  • 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 και
  • 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021,

σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Στο Άρθρο 4 αναγράφονται οι προϋποθέσεις δικαιώματος αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού και στα Άρθρα 7, 8 & 9 η διαδικασία.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 2025/18.05.2021.

Σε λειτουργία τέθηκε από 21/5/2021 έως και την 1/6/2021 η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την αίτηση χορήγησης της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού Σκοπού στο μενού myBusinessSuport όπου μπορείτε να διαβάσετε το αρχείο:  odigies_aux_eidikou_skopou.pdf (aade.gr)