• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
29 Ιαν 2021

COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Παράταση έως 28.02.2021

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Γνωστοποιείται ότι το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας συνεχίζεται και για το μήνα Φεβρουάριο 2021 κατά τα πρότυπα της λίστας ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ) της τελευταίας εν ισχύ Κ.Υ.Α. (η οποία είναι KYA με αριθμό οικ.3208/108 στο άρθρο του ΣΤΕΕΑ  με ημερομηνία 26/1/2021, COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων Ιανουαρίου 2021)

Θα βρείτε την συγκεκριμένη ανακοίνωση εδώ.