• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
30 Ιαν 2021

COVID | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | Τροποποίηση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ19/25.01.2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. ΓΔΟΥ 38 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).»

Τροποποιούνται τα άρθρα της απόφασης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 σχετικά με τις δυνατότητες ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή και την προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης (παρατείνεται έως 8/2/2021).

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 338/29.1.2021 και ισχύει από 29/01/2021.