• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
25 Μαρ 2021

COVID | Απαλλαγή Ενοικίου για τον μήνα Μάρτιο 2021

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. Α. 1063 και με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021.» βάση της οποίας οι ΚΑΔ του κλάδου μας αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α μεταξύ αυτών που απαλλάσσονται από την καταβολή του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο (ΠΙΝΑΚΑΣ Α).

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 1156/24.3.2021 και ισχύει από 24/03/2021.