• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Αυγ 2021

COVID | Eπιδότηση παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 τροποποιήσεις

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 824 και με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 3354 27/7/2021).».

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει δημοσιευθεί στο στο ΦΕΚ Β’ 3492/31.7.2021.