• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
03 Αυγ 2021

Νόμος 4821/2021 | Ρυθμίσεις οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών, εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4821 / 2021 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»

Εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα άρθρα μεταξύ άλλων:

Άρθρο 67 | Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Άρθρο 68 | Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Άρθρο 75 | Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Άρθρο 76 | Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 – Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Άρθρο 83 | Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων – Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021.