• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Ιαν 2021

COVID | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | Διαδικασία και Προϋποθέσεις Χορήγησης

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό ΓΔΟΥ 19 και με τίτλο «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. »

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 236/25.1.2021 και ισχύει από 25/01/2021.