• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
26 Ιαν 2021

COVID | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων Ιανουαρίου 2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με αριθμό οικ.3208/108 και με τίτλο «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο. »

Μας αφορούν τα άρθρα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Ιανουάριο 2021 καθώς και τα άρθρα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ: Αποζημίωση ειδικού σκοπού- Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις των κεφαλαίων Α και Β

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι στο άρθρο 1 – ΚΕΦ. Α, αναφέρεται ότι το μέγιστο ποσοστό των εργαζομένων που μπορούν να τεθούν σε αναστολή ανέρχεται στο 100%.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ περιγράφεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/1/2021-31/1/2021) συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΔ του κλάδου.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 234/25.1.2021 και ισχύει από 25/01/2021.