• 210 6264931 - 698 3227440
  • Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 145 64
02 Μαρ 2021

COVID | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ | Διαδικασία & προϋποθέσεις για πληττόμενες επιχειρήσεις τον Ιανουάριο 2021

Δημοσιεύτηκε η KYA με Αριθμ. ΓΔΟΥ 232 και με τίτλο «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021.»

Στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V αναγράφονται οι ΚΑΔ των κλάδων (συμπεριλαμβανομένου και της ενοικίασης-μίσθωσης αυτοκινήτων) που εμπίπτουν στην περ. ε) της παρ.2 του Άρθρου 3 της συγκεκριμένης απόφασης.

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 804/01.03.2021 και ισχύει από 02/03/2021.